Правила внутрішнього розпорядку

Правила внутрішнього розпорядку медичного центру Універсум Клінік для пацієнтів

1. Правила внутрішнього розпорядку медичного центру Універсум Клінік для пацієнтів (далі – Правила) є організаційно-правовим документом, який регламентує, відповідно до законодавства України у сфері охорони здоров’я, поведінку пацієнта під час перебування у медичному центрі Універсум Клінік (далі – Клініка), а також інші питання, які виникають між учасниками правовідносин – пацієнтом (його представником) та Клінікою.

2.Ці Правила є обов’язковими для персоналу та пацієнтів, а також інших осіб, які звернулися до організації або її структурного підрозділу, розроблені з метою реалізації передбачених законом прав пацієнта для створення найбільш сприятливих можливостей надання пацієнту своєчасної медичної допомоги належного обсягу та якості.
3. У приміщеннях Клініки та її структурних підрозділах забороняється:

 • знаходження у верхньому одязі;
 • паління у будівлях і приміщеннях організації, за винятком спеціально відведених для цього місць;
 • розпивання спиртних напоїв;
 • вживання наркотичних засобів, психотропних і токсичних речовин;
 • поява у стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп’яніння, за винятком необхідності екстреної та невідкладної медичної допомоги;
 • користування службовими телефонами

4. При зверненні за медичною допомогою у Клініку та її структурні підрозділи пацієнт зобов’язаний:

 • дотримуватися внутрішнього розпорядку роботи Клініки, тиші, чистоти та порядку;
 • виконувати вимоги пожежної безпеки. При виявленні джерел пожежі, інших джерел, що загрожують суспільній безпеці, пацієнт повинен негайно повідомити про це персонал організації;
 • виконувати вимоги та призначення лікуючого лікаря;
 • співпрацювати з лікарем на всіх етапах надання медичної допомоги;
 • шанобливо ставитися до медичного персоналу, проявляти доброзичливе і ввічливе ставлення до інших пацієнтів;
 • дбайливо ставитися до майна Клініки та майна інших пацієнтів, не залишати особисті речі без нагляду.

5. В амбулаторно-поліклінічних підрозділах пацієнтам надається первинна медико-санітарна та спеціалізована допомога безпосередньо у Клініці або на дому.

6. При необхідності надання амбулаторно-поліклінічної допомоги пацієнт звертається в call-центр або на ресепшн Клініки, де забезпечується запис пацієнтів на прийом до лікаря-фахівця або реєстрація виклику лікаря додому. Попередній запис на прийом до лікаря-фахівця здійснюється як при безпосередньому зверненні пацієнта, так і через інші види зв’язку (по телефону/через програми для спілкування за допомогою повідомлень і дзвінків Viber, WhatsApp, Messenger та інші).
При первинному зверненні співробітник ресепшн Клініки заводить на пацієнта медичну карту у паперовому та електронному вигляді.
При першому відвідуванні Клініки пацієнт заповнює форму медичного опитувальника, анкету, форму інформованої згоди на діагностичні та лікувальні процедури, а також форму письмової згоди на обробку персональних даних. Форму медичного опитувальника можна скачати заздалегідь за посиланням і принести її вже у заповненому вигляді. При необхідності з пацієнтом укладається договір на надання медичних послуг.
При первинному зверненні пацієнт зобов’язаний пред’явити документ, що засвідчує особу.

7. Інформацію про час прийому лікарів усіх спеціальностей із зазначенням годин прийому, а також про правила виклику лікаря додому, про порядок попереднього запису на прийом до лікарів, про час та місце прийому пацієнтів головним лікарем пацієнт може отримати у будь-якого співробітника ресепшн в усній або письмовій формі.

8. Направлення на госпіталізацію пацієнтів, які потребують планове або екстрене стаціонарне лікування, здійснюється лікарем після попереднього обстеження.

9. При амбулаторному лікуванні (обстеженні) пацієнт, у тому числі, зобов’язаний: з’являтися на прийомі до лікаря у призначені дні та години; дотримуватися лікувального режиму, запропонованого лікарем.

10. Порушення Правил внутрішнього розпорядку, лікувально-охоронного, санітарно-протиепідеміологічного режимів і санітарно-гігієнічних норм тягне за собою відповідальність, встановлену законодавством України.

11. Недотримання пацієнтом Правил внутрішнього розпорядку або невиконання пацієнтом медичних приписів лікуючого лікаря дає право лікарю відмовитися від подальшого ведення пацієнта, за умови, що це не загрожуватиме життю хворого та здоров’ю населення.

12. Лікар не несе відповідальність за здоров’я хворого у разі відмови останнього від медичних приписів або порушення пацієнтом встановленого для нього режиму.