Права та обов'язки пацієнта і родичів

Пацієнт має право:

 • на ознайомлення зі своєю медичною документацією, яка зберігається як у паперовому, так і в електронному вигляді;
 • попросити зв’язуватися з ним за допомогою певних засобів комунікацій і в певний час;
 • обмежити список осіб, допущених до медичної інформації.

Також, загальні права та обов’язки пацієнта регулюються Законом про «Основи законодавства України про охорону здоров’я». Відповідно до закону:

Правом пацієнта є:

 • Право на вільний вибір лікаря, якщо останній може запропонувати свої послуги та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій.
 • Право на отримання достовірної та повної інформації про стан свого здоров’я, у тому числі на ознайомлення з відповідними медичними документами, які стосуються його здоров’я.
 • Право на інформовану згоду щодо застосування методів діагностики, профілактики та лікування, також право відмовитися від лікування.
 • Право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.
 • Право пацієнта, який перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров’я, на допуск до нього інших медичних працівників, членів сім’ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса та адвоката, а також священнослужителя для богослужіння та релігійного обряду.
 • Право відшкодування заподіяної здоров’ю шкоди.
 • Право на оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров’я.

Обов’язки пацієнта:

 • виконати медичні призначення лікаря.
 • виконати правила внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров’я.

Недотримання цих вимог дає право лікарю відмовитися від подальшого ведення пацієнта, якщо останній не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров’я, за умови, що це не загрожуватиме життю хворого та здоров’ю населення. Лікар не несе відповідальності за здоров’я хворого у разі відмови останнього від медичних приписів або порушення пацієнтом встановленого для нього режиму.