Білоносова Катерина Олександрівна

Білоносова Катерина Олександрівна

Гематолог, Онкогематолог
Які хвороби лікую

різні види анемії (залізодефіцитні стану, дефіцит вітаміну В12, фолієвої кислоти);

порушення згортання крові;

генетичні особливості порушення гемостазу / порушення фолатного циклу (AФС);

виявлення і спостереження лімфопроліферативних захворювань (лімфоми, лейкози);

виявлення індивідуальних ризиків розвитку тромбозу при підготовці до гормональної терапії і операцій, рекомендації для попередження рецидивів.

Знаю такі мови

Українська 

Російська 

Англійська 

Освіта

2001 – Вінницький державний медичний університет ім. М.І.Пирогова, спеціальність «Лікувальна справа».

2003 рік – спеціалізація з дитячої гематології.

2005-2007 – клінічна ординатура на кафедрі гематології.

2012 рік – спеціалізація з організації та управління охороною здоров'я.

Курси підвищення кваліфікації:

2009-2010 – дистанційне навчання за програмою «Гематологія. Радіаційна медицина. Основи клітинної терапії» (Кіото, Японія).

ПАЦ (передатестаційний цикл) «Гематологія» на базі кафедри гематології та трансфузіології при НМАПО ім. П.Л.Шупика, м. Київ.

курси «Супровідна терапія» на базі кафедри гематології та трансфузіології при НМАПО ім. П.Л.Шупика, м. Київ.

курси «Сучасні методи медикаментозного лікування злоякісних пухлин» на базі кафедри гематології та трансфузіології при НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ.

Участь в асоціаціях:

Учасник EUROPEAN HEMATOLOGY ASSOCIATION (EHA) / член асоціації International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH).

Наукова діяльність:

2014 – симпозіум з міжнародною участю «Сучасна стратегія діагностики і лікування хронічної мієлоїдної лейкемії»;

2017 – науково-практична конференція з міжнародною участю «Неходжкінські лімфоми. Сучасні погляди на патогенез, підходи до діагностики та лікування»;

2018 – Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання Гематологія»;

2018 – Український міжнародний конгрес з трансфузіології «Сучасні проблеми трансфузіології та донорства. Клінічна і виробнича трансфузіологія»;

2018 – European Accreditation Council for Continuing Medical Education «Current issues in transfusion medicine and blood donation. Collection, processing and usage of blood and blood products»;

2019 – науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до діагностики та лікування лімфом»;

2020 – VІ з'їзд гематологів і трансфузіологів України;

2016 – щорічна науково-практична конференція «Перспективи діагностики та лікування гематологічних захворювань».